نمایشگر دسته ای مطالب

ابراهیم

راوی از خاطره ی در مورد یکی از سربازان دفاع مقدس ، به نام ابراهیم حکایت می کند .

ابراهیم ، نام این سرباز دلاور بود که در موارد کاری بسیار جدی ، در مواقع شوخی ، فردی شوخ و خوش مشرب بود .

یکی از خاطراتش که بسیار شنیدنی و خاطره اننگیز بود را در این داستان از زبان راوی نقل می شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

نام نمایش : ابراهیم

نویسنده :  عبد الرضا سواعدی

راوی : محسن نکویی

تاریخ تولید: 1393