پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب چالش.

بخشنامه خرید محصولات تولید داخل، مزیت ها و چالش هادر خوزستان
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اقتصادی
بخشنامه خرید محصولات تولید داخل، مزیت ها و چالش هادر خوزستان
بخشنامه خرید محصولات، کالا و خدمات از داخل استان، مصوبه هیات وزیران، در حالی دومین سال اجرایی خود در استان خوزستان را پشت سر می گذراند که در کنار همه مزیت هایی که دارد همچنان با چالش هایی رو به رو است.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب چالش.

بخشنامه خرید محصولات تولید داخل، مزیت ها و چالش هادر خوزستان
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اقتصادی
بخشنامه خرید محصولات تولید داخل، مزیت ها و چالش هادر خوزستان
بخشنامه خرید محصولات، کالا و خدمات از داخل استان، مصوبه هیات وزیران، در حالی دومین سال اجرایی خود در استان خوزستان را پشت سر می گذراند که در کنار همه مزیت هایی که دارد همچنان با چالش هایی رو به رو است.