پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب مسلمانان.

نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
امام جمعه اروندکنار گفت: این بخش برای برون رفت از مشکلات و کاستی‌های موجود باید به شهرستان تبدیل شود.
امام جمعه موقت آبادان:کشته شدن مسلمانان در منا، نشان از بی کفایتی دستگاه آل سعود است
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / فرهنگی هنری مذهبی
امام جمعه موقت آبادان:کشته شدن مسلمانان در منا، نشان از بی کفایتی دستگاه آل سعود است
امام جمعه موقت آبادان گفت: کشته شدن هزاران مسلمان در سرزمین منا قابل توجیه نیست و این اتفاق نشان از بی کفایتی دستگاه آل سعود است.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب مسلمانان.

نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
امام جمعه اروندکنار گفت: این بخش برای برون رفت از مشکلات و کاستی‌های موجود باید به شهرستان تبدیل شود.
امام جمعه موقت آبادان:کشته شدن مسلمانان در منا، نشان از بی کفایتی دستگاه آل سعود است
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / فرهنگی هنری مذهبی
امام جمعه موقت آبادان:کشته شدن مسلمانان در منا، نشان از بی کفایتی دستگاه آل سعود است
امام جمعه موقت آبادان گفت: کشته شدن هزاران مسلمان در سرزمین منا قابل توجیه نیست و این اتفاق نشان از بی کفایتی دستگاه آل سعود است.