پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب ماه خدا.

همایش بوسه بر پیشانی ماه خدا در آبادان برگزار شد
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / فرهنگی هنری مذهبی
همایش بوسه بر پیشانی ماه خدا در آبادان برگزار شد
همایش بوسه بر پیشانی ماه خدا با محور 'روح قرآن و فرهنگ قرآنی به عنوان سیمای کلی جامعه، فراهم شدن روح شوق و اشتیاق به روزه داری، ایجاد آگاهی و آموزش لازم برای تبیین احکام روزه داری، آداب معنوی روزه داری و آشنایی با مناسبت های ماه مبارک در آبادان...

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب ماه خدا.

همایش بوسه بر پیشانی ماه خدا در آبادان برگزار شد
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / فرهنگی هنری مذهبی
همایش بوسه بر پیشانی ماه خدا در آبادان برگزار شد
همایش بوسه بر پیشانی ماه خدا با محور 'روح قرآن و فرهنگ قرآنی به عنوان سیمای کلی جامعه، فراهم شدن روح شوق و اشتیاق به روزه داری، ایجاد آگاهی و آموزش لازم برای تبیین احکام روزه داری، آداب معنوی روزه داری و آشنایی با مناسبت های ماه مبارک در آبادان...