محتوا با برچسب ریاست جمهوری.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب ریاست جمهوری.

دستور روحانی بر سرعت بخشی و اختصاص اعتبارات لازم در اتمام مصوبات
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
دستور روحانی بر سرعت بخشی و اختصاص اعتبارات لازم در اتمام مصوبات
غلامرضا شریعتی، جاسم جادری و رسول زرگرپور، استانداران خوزستان، هرمزگان و اصفهان به طور جداگانه با رییس جمهوری دیدار و گزارشی از اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده درباره مصوبات سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند.
خرید محصولات خارجی در ادارات تنها در صورت نبود تولید داخلی
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اقتصادی
خرید محصولات خارجی در ادارات تنها در صورت نبود تولید داخلی
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اخذ مجوزهای لازم توسط دستگاه و نهاد خواستار استفاده از محصولات خارجی گفت: خرید محصولات خارجی در ادارات تنها در صورت نبود تولید داخلی باید صورت گیرد.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب ریاست جمهوری.

خرید محصولات خارجی در ادارات تنها در صورت نبود تولید داخلی
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اقتصادی
خرید محصولات خارجی در ادارات تنها در صورت نبود تولید داخلی
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اخذ مجوزهای لازم توسط دستگاه و نهاد خواستار استفاده از محصولات خارجی گفت: خرید محصولات خارجی در ادارات تنها در صورت نبود تولید داخلی باید صورت گیرد.
دستور روحانی بر سرعت بخشی و اختصاص اعتبارات لازم در اتمام مصوبات
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
دستور روحانی بر سرعت بخشی و اختصاص اعتبارات لازم در اتمام مصوبات
غلامرضا شریعتی، جاسم جادری و رسول زرگرپور، استانداران خوزستان، هرمزگان و اصفهان به طور جداگانه با رییس جمهوری دیدار و گزارشی از اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده درباره مصوبات سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند.