پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب روز معلم.

ديدار مديران و كاركنان ادارات خرمشهر با فرهنگيان در مدارس
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
ديدار مديران و كاركنان ادارات خرمشهر با فرهنگيان در مدارس
جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي و كاركنان زيرمجموعه همزمان با آغاز هفته تكريم مقام و منزلت معلم، با حضور در مدارس شهرستان و تقديم شاخه هاي گل از معلمان مدارس شهرستان تجليل و قدرداني كردند.
جشن روز معلم در انديمشك خبر ساز شد
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
جشن روز معلم در انديمشك خبر ساز شد
برگزاري جشن روز معلم در يكي از مدارس انديمشك خبر ساز شد.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب روز معلم.

جشن روز معلم در انديمشك خبر ساز شد
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
جشن روز معلم در انديمشك خبر ساز شد
برگزاري جشن روز معلم در يكي از مدارس انديمشك خبر ساز شد.
ديدار مديران و كاركنان ادارات خرمشهر با فرهنگيان در مدارس
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
ديدار مديران و كاركنان ادارات خرمشهر با فرهنگيان در مدارس
جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي و كاركنان زيرمجموعه همزمان با آغاز هفته تكريم مقام و منزلت معلم، با حضور در مدارس شهرستان و تقديم شاخه هاي گل از معلمان مدارس شهرستان تجليل و قدرداني كردند.