پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب دبیقی.

کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر
کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر
کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر
مدیر کل صداوسیمای مرکز آبادان در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر آبادان اظهار داشت: نظام ما درابعاد داخلی وخارجی وبیداری اسلامی منطقه نقش بسیارارزشمندی داشته واز جایگاه بین المللی والایی برخورداراست که دراین میان وظیفه اصحاب رسانه در اشاعه این...

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب دبیقی.

کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر
کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر
کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر
مدیر کل صداوسیمای مرکز آبادان در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر آبادان اظهار داشت: نظام ما درابعاد داخلی وخارجی وبیداری اسلامی منطقه نقش بسیارارزشمندی داشته واز جایگاه بین المللی والایی برخورداراست که دراین میان وظیفه اصحاب رسانه در اشاعه این...