پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب خطبه های نماز.

نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
امام جمعه اروندکنار گفت: این بخش برای برون رفت از مشکلات و کاستی‌های موجود باید به شهرستان تبدیل شود.
خطیب جمعه خرمشهر:هجمه بی منطق به نهادهای قانونی پذیرفته نیست
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / فرهنگی هنری مذهبی
خطیب جمعه خرمشهر:هجمه بی منطق به نهادهای قانونی پذیرفته نیست
خطیب جمعه خرمشهر با انتقاد از برخی هجمه ها به نهاد قانونی شورای نگهبان، گفت:هجمه گسترده بر نهادهای قانونی کشور، بستر بی قانونی را در کشور فراهم می کند.
امام جمعه آبادان:عزم مسئولان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی جزم تر شود
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / فرهنگی هنری مذهبی
امام جمعه آبادان:عزم مسئولان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی جزم تر شود
امام جمعه آبادان، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد انتظار و تاکید مقام معظم رهبری خواند و گفت:مسئولان نیز باید برای تحقق این اهداف، عزم خود را جزم کنند.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب خطبه های نماز.

نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
امام جمعه اروندکنار گفت: این بخش برای برون رفت از مشکلات و کاستی‌های موجود باید به شهرستان تبدیل شود.
خطیب جمعه خرمشهر:هجمه بی منطق به نهادهای قانونی پذیرفته نیست
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / فرهنگی هنری مذهبی
خطیب جمعه خرمشهر:هجمه بی منطق به نهادهای قانونی پذیرفته نیست
خطیب جمعه خرمشهر با انتقاد از برخی هجمه ها به نهاد قانونی شورای نگهبان، گفت:هجمه گسترده بر نهادهای قانونی کشور، بستر بی قانونی را در کشور فراهم می کند.
امام جمعه آبادان:عزم مسئولان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی جزم تر شود
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / فرهنگی هنری مذهبی
امام جمعه آبادان:عزم مسئولان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی جزم تر شود
امام جمعه آبادان، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد انتظار و تاکید مقام معظم رهبری خواند و گفت:مسئولان نیز باید برای تحقق این اهداف، عزم خود را جزم کنند.