پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب حجت الاسلام مهدی محمدی پور.

نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
امام جمعه اروندکنار گفت: این بخش برای برون رفت از مشکلات و کاستی‌های موجود باید به شهرستان تبدیل شود.
لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان به منظور توسعه کار تولیدکنندگان داخلی
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان به منظور توسعه کار تولیدکنندگان داخلی
امام جمعه اروندکنار بر لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان به منظور توسعه کار تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد.
راه نجات انسان تنها مسأله اقتصادی نیست
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
راه نجات انسان تنها مسأله اقتصادی نیست
امام جمعه اروندکنار گفت: توجه به معنویات راه اصلی نجات انسان از مشکلات است و این امر نشان می‌دهد مساله اقتصادی راه اصلی حل مشکلات نیست.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب حجت الاسلام مهدی محمدی پور.

راه نجات انسان تنها مسأله اقتصادی نیست
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
راه نجات انسان تنها مسأله اقتصادی نیست
امام جمعه اروندکنار گفت: توجه به معنویات راه اصلی نجات انسان از مشکلات است و این امر نشان می‌دهد مساله اقتصادی راه اصلی حل مشکلات نیست.
لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان به منظور توسعه کار تولیدکنندگان داخلی
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان به منظور توسعه کار تولیدکنندگان داخلی
امام جمعه اروندکنار بر لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان به منظور توسعه کار تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد.
نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
امام جمعه اروندکنار گفت: این بخش برای برون رفت از مشکلات و کاستی‌های موجود باید به شهرستان تبدیل شود.