پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب تفسیر.

روز بزرگداشت عطار نیشابوری
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/فرهنگی هنری مذهبی
روز بزرگداشت عطار نیشابوری
روز 25 فروردین ماه در تقویم رسمی کشور به نام عطار نیشابوری نامگذاری شده است و همه ساله مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی در شهر نیشابور برگزار می شود.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب تفسیر.

روز بزرگداشت عطار نیشابوری
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/فرهنگی هنری مذهبی
روز بزرگداشت عطار نیشابوری
روز 25 فروردین ماه در تقویم رسمی کشور به نام عطار نیشابوری نامگذاری شده است و همه ساله مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی در شهر نیشابور برگزار می شود.