محتوا با برچسب بیماران.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب بیماران.

خدمات رسانی درمانگاه تخصصی دزفول مورد رضایت بیماران نیست
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
خدمات رسانی درمانگاه تخصصی دزفول مورد رضایت بیماران نیست
شهروندان دزفولی از خدمات رسانی درمانگاه تخصصی افشار چندان رضایت ندارند.
تخت های بیمارستانی منطقه آزاد اروند؛ هر 500 نفر یک تخت
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
تخت های بیمارستانی منطقه آزاد اروند؛ هر 500 نفر یک تخت
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت:به ازای هر 500 بیمار در محدوده این منطقه، یک تخت بیمارستانی پیش بینی شده است.
بیماران کلیوی دزفول چشم به راه یاری سبز خیران
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
بیماران کلیوی دزفول چشم به راه یاری سبز خیران
70 بیمار کلیوی زیر پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی دزفول ناتوان از پرداخت هزینه درمان چشم یاری به کمک های افرادخیر دارند.

آرشیو اخبار

محتوا با برچسب بیماران.

خدمات رسانی درمانگاه تخصصی دزفول مورد رضایت بیماران نیست
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
خدمات رسانی درمانگاه تخصصی دزفول مورد رضایت بیماران نیست
شهروندان دزفولی از خدمات رسانی درمانگاه تخصصی افشار چندان رضایت ندارند.
بیماران کلیوی دزفول چشم به راه یاری سبز خیران
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
بیماران کلیوی دزفول چشم به راه یاری سبز خیران
70 بیمار کلیوی زیر پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی دزفول ناتوان از پرداخت هزینه درمان چشم یاری به کمک های افرادخیر دارند.
تخت های بیمارستانی منطقه آزاد اروند؛ هر 500 نفر یک تخت
مرکز آبادان / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
تخت های بیمارستانی منطقه آزاد اروند؛ هر 500 نفر یک تخت
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت:به ازای هر 500 بیمار در محدوده این منطقه، یک تخت بیمارستانی پیش بینی شده است.