محتوا با برچسب امام جمعه اروندکنار.

پربیننده ترین اخبار

محتوا با برچسب امام جمعه اروندکنار.

نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
نمایندگان مجلس برای شهرستان شدن اروند‌کنار اقدام کنند
امام جمعه اروندکنار گفت: این بخش برای برون رفت از مشکلات و کاستی‌های موجود باید به شهرستان تبدیل شود.
لزوم مطالعه اسناد لانه جاسوسی توسط دانشجویان به منظور آگاهی یافتن از ماهیت آمریکا
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/سیاسی
لزوم مطالعه اسناد لانه جاسوسی توسط دانشجویان به منظور آگاهی یافتن از ماهیت آمریکا
امام جمعه اروندکنار گفت: دانشجویان و جوانان لازم است اسنادی که از لانه جاسوسی بدست آمده است را مطالعه کنند.
برای هیچ‌کس قابل قبول نیست دولتی کشورش را تحریم کند
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/سیاسی
برای هیچ‌کس قابل قبول نیست دولتی کشورش را تحریم کند
امام جمعه اروندکنار گفت: قابل قبول نیست کشور خودش را تحریم کند و مردم اجازه چنین کاری را نخواهند داد.

جدیدترین اخبار

محتوا با برچسب امام جمعه اروندکنار.

راه نجات انسان تنها مسأله اقتصادی نیست
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/اجتماعی
راه نجات انسان تنها مسأله اقتصادی نیست
امام جمعه اروندکنار گفت: توجه به معنویات راه اصلی نجات انسان از مشکلات است و این امر نشان می‌دهد مساله اقتصادی راه اصلی حل مشکلات نیست.
لزوم مطالعه اسناد لانه جاسوسی توسط دانشجویان به منظور آگاهی یافتن از ماهیت آمریکا
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/سیاسی
لزوم مطالعه اسناد لانه جاسوسی توسط دانشجویان به منظور آگاهی یافتن از ماهیت آمریکا
امام جمعه اروندکنار گفت: دانشجویان و جوانان لازم است اسنادی که از لانه جاسوسی بدست آمده است را مطالعه کنند.
برای هیچ‌کس قابل قبول نیست دولتی کشورش را تحریم کند
مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/سیاسی
برای هیچ‌کس قابل قبول نیست دولتی کشورش را تحریم کند
امام جمعه اروندکنار گفت: قابل قبول نیست کشور خودش را تحریم کند و مردم اجازه چنین کاری را نخواهند داد.