Skip to Content
سالاد ذرت و کرفس

سالاد ذرت و کرفس

کالری‌ای که از جویدن و هضم و جذب کرفس خام و تازه به بدن می‌رسد همان میزانی است که مصرف آب کرفس به بدن می‌رساند. با مصرف کرفس بدن احساس سیری و پری می‌کند و فرد بدون پرخوری و مصرف...

طرز تهیه سالاد مرغ و ترخون,سالاد خوش طعم

طرز تهیه سالاد مرغ و ترخون,سالاد خوش طعم

با مرغ و ترخون یک سالاد خوش عطر و طعم بهاری درست کنید.این سالاد یکی از پیش غذاهایی است که می تواند به عنوان یک شام سبک هم باشد. این بار با مرغ و ترخون یک سالاد خوش عطر و طعم بهاری...