تالار گفتگو

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
مقصد و مقصود
پاسخ
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۱۰:۲۶

به هر چه مینگرم من شب و روز در گذر است

گوئی که جهان تا به ابد در سفر است

نقطه پایانی من نیک بدانم که کجاست

چه کس از مقصد و مقصود جهان با خبر است ؟

0 (0 آرا)