جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 08:00
تلاوت قرآن 08:01
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 08:03
مجموعه قلبهای شکسته 08:07
هنر ایرانی 08:52
رنگین کمان 09:00
خونه آفتابی 11:00
خونه آفتابی ( باز پخش ) 11:00
شبهای اروند (بازپخش) 12:04
اذان ظهر 13:14
مستند ایران من 13:26
مستند خرمشهر 13:32
سینمایی ملکه 13:52
غنچه های اروند 16:00
راه روشن 16:45
خبر 17 17:00
مجموعه قلبهای شکسته 18:15
مضیف المحبه 19:32
اذان مغرب 20:28
خبر عربی 20:45
شبهای اروند 21:01
مستند بچه های شگفت انگیز 21:49
ما ایرانی ها 22:02