جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 12:02
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 12:03
مناجات 12:14
تلاوت قرآن 12:20
اذان ظهر 12:27
مضیف المحبه ( بازپخش ) 13:25
کاووش 15:37
خبر 17 17:00
گفتگوی ویژه خبری 17:20
اهل القری 17:53
کلام رهبری 18:10
اذان مغرب 18:39
نخلها 19:00
سریال نفس گرم 20:00
خبر عربی 20:45
دعای رهبری 23:54