جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی ایران 08:00
آیت الکرسی 08:01
صلوات خاصه امام رضا ( ع ) 08:03
ترنم صبحگاهی 08:07
سریال لیسانسه ها 08:30
انیمیشن هواپیما ها 09:37
شبهای اروند (بازپخش) 12:00
اذان ظهر 13:21
غنچه های اروند 16:00
خبر 17 17:00
گفتگوی ویژه خبری 17:20
سریال لیسانسه ها 18:00
طنز پیشگان 19:00
اذان مغرب 20:15
خبر عربی 20:45
شبهای اروند 21:00