جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
کافه اروند 04:30
همراه رادیو 04:45
نردبان 05:00
دعای ندبه 07:00
همراه رادیو 08:35
لبخند ایرانی 09:00
درگه راز 12:00
گنج سعادت 13:15
پیام ولایت 13:50
همراه رادیو 14:45
سخنرانی عربی 15:00
من المجتمع 15:30
همراه رادیو 16:15
همراه رادیو 17:00
فصل پروانگی (تکرار) 17:15
شبستان 17:30
گل نرگس 18:15
بهار بهمن 19:00
خبر سراسری 21:00
همراه رادیو 21:35
آی قصه 21:45
نمایش 22:00
همراه رادیو 23:45